به گزارش پارس نیوز، 

سفیر کشورمان با "جوآن کارلوس" معاون دبیرکل و رئیس دپارتمان امنیت انرژی اتمی، "ماسیومو آپارو" معاون دبیرکل و رئیس دپارتمان بازرسی های مراقبتی و "میخائیل چوداکوف" معاون دبیرکل و رئیس دپارتمان انرژی هسته ای آژانس دیدار و دو طرف درخصوص توسعه روابط فی‌مابین و افزایش همکاری ها گفت ,گو کردند.