به گزارش پارس به نقل از تقریب، شیخ" عبدالرحمن بن ناصر البراک" مفتی وهابی در عربستان سعودی در فتوای اخیر خود درباره حرمت انتخابات، گفت: تکیه بر سیستم انتخابات برای انتخاب یک رئیس جمهور یا نماینده مجلس، در دین اسلام حرام است و از سوی کفار وارد کشورهای اسلامی شده است. چرا که در اسلام انتصاب وجود دارد و تنها کفار به انتخابات تکیه می کنند.

وی ضمن انتشار این فتوا در شبکه اجتماعی توییتر افزود: براساس دین ما، انتخاب رئیس از وظایف اهل حل و عقد (بزرگان) است، نه مردم عوام. انتخابات، سیستمی فاسد است و پایه ای شرعی و عقلی ندارد و از طریق اشغال کشورهای اسلامی توسط دشمنان اسلام، وارد این کشورها شده است.

گفتنی است این اظهار نظر مفتی وهابی به طور گسترده در فضای مجازی و سایت های اجتماعی جهان عرب منتشر شده و مورد تمسخر بیشتر کاربران قرار گرفته است.

البراک یکی از مفتیان وهابی است که به فتواها و سخنان تمسخر آمیز مشهور است. به طور مثال وی سال گذشته زنانی که رانندگی می کنند را نفرین کرده و خواستار مرگ آنان شده بود. وی همچنین در مورد این زنان گفته بود، این کار (رانندگی زنان) منکر است و زنان با این کار تبدیل به کلیدهای شر در این کشور خواهند شد.