به گزارش پارس به نقل از ندای انقلاب، ملک" فواد دوم" فرزند آخرین پادشاه دوران پادشاهی مصر از ازدواج فرزندش شاهزاده" محمدعلی" با" فاطمه عارف ظاهر" دختر شاهزاده" داوود باشتونیار ظاهر" خبر داد.

شاهزاده" محمد علی" نوه" ملک فارووق" آخرین پادشاه مصر و" فاطمه عارف ظاهر" نوه" ظاهر شاه" آخرین پادشاه افغانستان هستند.

قابل ذکر است" ظاهر شاه" و" ملک فارووق" از دوستان قدیمی یکدیگر بوده اند لذا حتی پس از کنار رفتنشان از قدرت، فرزندان و خانواده هایشان نیز با یکدیگر ارتباط خود را ادامه دادند که در نهایت به این ازدواج هم منجر شد.

گفته می شود این ازدواج به شدت مورد استقبال جوانان مصری قرار گرفته و تصاویر آن به طور گسترده در فضای مجازی و سایت های اجتماعی منتشر شده است.

نکته قابل توجه این است که وقوع این ازدواج بحث هایی نیز در مورد افزایش ارتباط میان مصر و افغانستان نیز به وجود آورده و کاربران در صفحات خود نظرهای مختلفی از جمله راه انداختن تورهای گردشگری به افغانستان، داده اند.