به گزارش پارس به نقل از ایسنا، معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با یک هیات رسانه ای مصری بیان کرد: ما آماده ارائه هرگونه کمکی به مصر و ملت بزرگوار آن هستیم و از آنجا که نظام مبارک در آغوش آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، بعد از وقوع انقلاب در مصر ما نقش مان را در کمک به مصر جدید آغاز کردیم.

بنابر گزارش روزنامه الدستور، وی تاکید کرد: ایران آغوشش را به روی مصر جدید باز می کند به ویژه این که این روابط هنوز از سطح موجود به سطح سفیر ارتقاء نیافته است.

امیرعبداللهیان ادامه داد: با وجود آنکه مواضع ما در خصوص سوریه متفاوت از مواضع مصر است اما در برخی مسایل از جمله دفاع از محور مقاومت، دخالت بیگانگان در سوریه و ضرورت توقف فوری خشونت ها در این کشور با هم هم عقیده ایم.