پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران: تعداد زیادی از خبرنگاران خبرگزاری های مختلف راس ساعت ۷: ۳۰ دقیقه امروز و طبق اعلام قبلی نهاد ریاست جمهوری در مقابل محل برگزاری این مراسم حضور یافتند، اما با وجود دعوت قبلی از خبرنگاران برای پوشش این برنامه و گذشت ۱.۵ ساعت از حضور خبرنگاران، از ورود آن ها به برنامه مذکور جلوگیری شد.

پس از این تصمیم مرکز روابط عمومی ریاست جمهوری، خبرنگاران معترض خواستار توضیح در این باره شدند که امامی، مدیر مرکز روابط عمومی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران حاضر شد و با یک عذرخواهی اعلام کرد که خبرنگاران به خانه خود برگردند.

امامی درباره دلیل اتخاذ این تصمیم، اظهار بی اطلاعی کرد.