به گزارش پارس به نقل از مهر، این دانشجویان و اساتید در این نامه ضمن درخواست از ولایتی برای اخذ این تصمیم جهت صعود اصولگرایان در انتخابات، خاطر نشان کردند: ما تعدادی از دانشجویان و اساتید دانشگاه های کشور، شما را فردی خدوم، صدیق و از یاران قدیمی انقلاب و رهبری می دانیم و با علم به اینکه حضرتعالی را از مصادیق بارز عاقلان این نظام می دانیم، تقاضای کناره گیری حضرتعالی از عرصه انتخابات و ادای دین و انجام تکلیف خود در مناسب قبلی را داریم.

متن نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند

جناب آقای دکتر ولایتی

انقلاب اسلامی ایران به مثابه عطیه ای الهی است که خون شهیدان عظیم الشأن و جانثاری جانبازان و ایثارگری پاک ترین انسانهای قرن، آن را به مرحله شکوفایی و ثمر دهی رسانده است. و اینک در دهه پیشرفت و توسعه نیازمند پایمردی رادمردانی است که با بذل جان و مال و عمر و اعتبار خویش عزتی روز افزون بر آن بیفزایند.

این انقلاب اکنون در جدالی سخت با نظام اختاپوستی غرب جهانخوار در خارج از مرزهای کشور و نیز در تقابلی جدی با بدخواهان و کینه توزان داخلی به سر می برد. همانان که اهداف و نیات شوم استکبارستیزی خود را در غالب شعارهای زیبای عوام فریب پنهان داشته اند.

اینک موعد آن رسیده که دلسوزان واقعی نظام سرفراز جمهوری اسلامی ایران و رهروان طریق پاک ولایت، با بصیرتی عمیق توأم با از خود گذشتگی، با اتخاذ تصمیمی به جا و سنجیده ؛ اعتماد مردم و رهبری را به مثابه سرمایه ای گرانقدر جلب نموده و با پایان بخشیدن به رقابت درون گفتمانی، فرصت اعتلا و درخشش گفتمان ناب اصولگرایی که همان گفتمان ناب انقلاب اسلامی است را در عرصه عظیم انتخابات یازدهم ریاست جمهوری فراهم نماید.

فرصت کنونی فرصت، اولویت دادن بر ترجیحات و تمایلات شخصی و بی اعتنایی به مصالح نظام و انقلاب نیست. اینک موسم گذشتن از خود و پیوستن به ما، است. موسم همصدایی و هماهنگی و تلاش در جهت احقاق هدف زیبای وحدت اصولگرایان، به مثابه گفتمان امام راحل و عظیم الشأن انقلاب است.

از آنجا که ما تعدادی از دانشجویان و اساتید دانشگاه های کشور، شما را فردی خدوم، صدیق و از یاران قدیمی انقلاب و رهبری می دانیم و با علم به اینکه حضرتعالی را از مصادیق بارز عاقلان این نظام می دانیم، تقاضای کناره گیری حضرتعالی از عرصه انتخابات و ادای دین و انجام تکلیف خود در مناسب قبلی را داریم. و با امید آنکه حضرتتان با اتخاذ تصمیمی صحیح و منطقی زمینه صعود اقتدار آفرین اصول گرایان را فراهم آورید.

اباصلت رضوانی کارشناسی حقوق

ابراهیم محمدزاده کارشناسی حقوق

ابراهیم امیرخانی کارشناسی حقوق

ابراهیم باوفا. دانشکده کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران

ابراهیم طیب نژاد. دانشکده علوم دانشگاه تهران

ابوالفضل کتابی فرد، آبرسانی- گازرسانی، دانشگاه آزاد قزوین

احد خدابنده لو کارشناسی حقوق

احسان ابراهیمی. دانشکده فنی دانشگاه تهران

احسان خاطری. دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران

احسان نجم الهدی. دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران

احمد بابایی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

احمد چشم براه کارشناسی حقوق

احمد خیرخواه کارشناسی حقوق

احمد رئیسی. دانشکده کشاورزی کرج دانشگاه تهران

احمد رجبی، مدیریت، دانشگاه آزاد قزوین

احمد رضا کیان. دانشکده کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران

احمد سلیمانی نزاد کارشناسی حقوق

احمد صاحی. دانشکده کشاورزی کرج دانشگاه تهران

احمد عبدی نسب کارشناسی حقوق

احمد فرهانی کارشناسی حقوق

احمد نادری، دانشجوی دکتری دانشگاه مدرس

آذر رهبر، حوزه علمیه و پیام نور اردبیل

آرزو یعقوب زاده کارشناسی کامپیوتر شریعتی

آرش پهلوان. دانشکده کشاورزی کرج دانشگاه تهران

آرش رفیعی کارشناسی حقوق

آزاده ابوالفتحی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اسداله محمدی، علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اسماعیل آبیاری دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران

اسماعیل خلیفه کارشناسی حقوق

اسماعیل کلانکی طلبه حوزه قم

اشرف سمنانی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

اصغر خواجوئی نژاد کارشناسی حقوق

اصغر محمدی. دانشکده کشاورزی کرج دانشگاه تهران

اعظم السادات حسینی نوه کارشناسی حقوق

اعظم امامی، کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اعظم خزایی، کارشناسی زبان و ادبیات دانشگاه آزاد قزوین

اعظم شاه ابراهیمی کارشناسی حقوق

اکبر هاشم زاده

اکرم بکشلو دانشجوی رشته حقوق

اکرم حسنی، دانشجوی زیست شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

اکرم خلیفه. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اکرم دهقان، ادبیات عرب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اکرم دهقانی دانش آموخته رشته زبان و ادبیات عربی

آمنه جاودان. دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

امید مقدسی فر کارشناسی حقوق

امیرحسین مشهدی ملک

امیرهادی خواجه عمید کارشناسی حقوق

امیر حسین آقاپور. دانشکده فنی دانشگاه تهران

امیر حسین مهجوریان. دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران

امیر زمانی، دانشجوی دکتری حقوق

امیرحسین ثابتی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

امیرحسین چرم زاده. دانشکده الهیات دانشگاه تهران

امیرحسین درخشانی. دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه تهران

امیرحسین رضوانی. دانشکده کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران

امیرحسین رمضانی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

امیرحسین عبدالله زاده. دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

امیرحسین میرزایی. دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران

امیررضا تاجر دانشجوی رشته مهندسی آب

امیرعلی آزادی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی

امیرعلی بنایی. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

امین باطنی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

امین خلیل نژاد. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران

امین قبادی. دانشکده کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران

انسیه کریمی کارشناسی شاهد

ایمان اسدی علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

بتول اسدی، کارشناسی الهیات ومعارف اسلامی

بتول شجاع الدینی کارشناس شاهد

بعثت علمی. دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران

بهمن احمدی. دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه تهران

بهنام عشقی. دانشکده فنی دانشگاه تهران

پدرام جدی. دانشکده کشاورزی کرج دانشگاه تهران

پرستو آدینه. دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه تهران

پروانه اصغری، روانشناسی علمی کاربردی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

پروین کریمی، حوزه علمیه اردبیل

پروین نوری پور. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

پری سادات موسوی، دانشجوی رشته علوم قران و حدیث

پری موسوی نب، الهیات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

پریسا باقریان پیام نور اردبیل

پریسا بوربور. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

پریسا رضایی. دانشکده فنی دانشگاه تهران

پریسا فیروزی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

پریسا فیضی زاده، دانشجوی مهندسی کشاورزی، محقق اردبیلی

پژمان شیخ لااسلام، کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه مالک اشتر

پوریا سبحانی آزاد قشم مهندسی طراحی صنعتی

پویا ابراهیمی. دانشکده کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران

تقی اشراقی کارشناسی حقوق

تقی خواجه. دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه تهران

جابر انصاری، دانشگاه آزاد رودهن

جابر هاشمی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

جابربهاری میمندی کارشناسی حقوق

جعفر درگاهی، صنایع آزاد، دانشگاه آزاد قزوین

جلال برزگری دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران

جلال خضرایی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی

جلال عباسیان
دبیر سابق تشکیلات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

جواد زمانی. دانشکده کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران

جواد سلمانی کارشناسی حقوق

جواد شمسی. دانشکده علوم دانشگاه تهران

جواد عسگری. دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران

حامد جذبی. دانشکده کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران

حامد خانی کارشناسی حقوق

حامد خانی کارشناسی حقوق

حامد صداقتی کارشناسی حقوق

حامد کبودوند دانشجوی رشته حقوق

حامد نوبخت. دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران

حبوبه ممبنی
کارشناسی ناپیوسته معماری
دانشگاه ازاداسلامی اهواز

حبیبه جبرائیل مقدم، پیام نور اردبیل

حجه الاسلام رضا زهروی، دانشجوی دکتر ی حقوق

حدیث دانایتا، فیزیک، دانشگاه امام خمینی (ره)

حدیث فاتحی. دانشکده پرستاری دانشگاه تهران

حسن آذرکیوان کارشناسی حقوق

حسن امجدیان، دانشجوی دکتری حقوق

حسن حاج میرآقا کارشناسی حقوق

حسن خدادی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حسن شکاری. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حسن طلابکی طرقی کارشناسی حقوق

حسن علی کامران کارشناسی حقوق

حسن فتوت. دانشکده کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران

حسن مهدی زاده اردکانی کارشناسی حقوق

حسن ولی پور. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حسن یوسفی

حسنیه غدیری، حقوق، دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره)

حسین پوراکبر کارشناسی حقوق

حسین سهرابی دانشکاه علامه دهخدا قزوین کارشناسی معماری

حسین فاتحی زاده کارشناسی حقوق

حسین یوسف زاده کارشناسی حقوق

حسین اسدی، مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد قزوین

حسین امین الرعایا. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حسین پابرجا. دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران

حسین چرداولی. دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

حسین حق پناه. دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه تهران

حسین صدقی کارشناسی حقوق

حسین قلمبر. دانشکده کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران

حسین محمدی. دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران

حسین مرادی. دانشکده علوم دانشگاه تهران

حسین نوروزی. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران

حسین ولی. دانشکده علوم دانشگاه تهران

حسین قبادی نسب. دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران

حمید به آفرین

حمید رضالطفی کارشناسی حقوق

حمید حقیقی. دانشکده کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران

حمید دولت مرادی. دانشکده کشاورزی کرج دانشگاه تهران

حمید رضا حاجی علی نیلی. دانشکده کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران

حمید رضا محمدی کارشناسی حقوق

حمید رضا محمدی کارشناسی حقوق

حمید شیردستیان. دانشکده فنی دانشگاه تهران

حمید عبدالملکی. دانشکده کشاورزی کرج دانشگاه تهران

حمید محمدی کارشناسی حقوق

حمید معینی کارشناسی حقوق

حمید میناوند. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حمیدرضا امامی پور. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

حمیدرضا پیله ور، مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

حمیده صفایی، علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

حمیده فراهانی پیام نور حسابداری

حوا جعفری، ادبیات عرب، دانشگاه پردیس قم

خدیجه محمدی. دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

خسرو طریق، مدیریت، دانشگاه آزاد قزوین

خسرومبینی مجد کارشناسی حقوق

خسروی. دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

خلیل رنجبرپورمارالانی کارشناسی حقوق

خیرمحمد محمدی. دانشکده کشاورزی کرج دانشگاه تهران

دانشجوی شهرسازی, دانشگاه امام قزوین.

دکتر اکبر طلابکی، استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین جهانی، استاد حقوق دانشگاه جامع علمی کابردی

دکتر شهید شاطری پور، استاد دانشگاه آزاد تهران

دکتر علی محمد فلاح زاده، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

رادمان رسولی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

راضیه احمدی دانش آموخته رشته نرم افزار

راضیه امیری رز، کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

راضیه زال بیگی دانشجوی رشته تاریخ

راضیه علی پور دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه تهران

راضیه علیپور. دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه تهران

راضیه قاسمی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

راضیه قبادی، تغذیه، دانشگاه خرم آباد

رامین روستاآزاد کارشناسی حقوق

ربابه ابراهیمی، دانشگاه ازاد اردبیل

ربابه جوادی، کارشناسی ارشد علوم سیاسی، علامه طباطبایی

ربابه رحمانی دانشجوی رشته علوم قران و حدیث

ربابه رهبر، محقق اردبیلی

ربابه مخبری، پیام نور اردبیل

رحیم سعیدی کارشناسی حقوق

رحیم علیزاده کارشناسی حقوق

رحیمه رسولی، کارشناسی ارشد فلسه آموزش و پرورش، دانشگاه شاهد

زینب رجبی، کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس

رسول ملاوردی. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران

رضا استاد کارشناسی حقوق

رضا خرم. دانشکده کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران

رضا دلیر کارشناسی حقوق

رضا رضانژاد. دانشکده کشاورزی کرج دانشگاه تهران

رضا رضایی. دانشکده کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران

رضا شکوهی زاده کارشناسی حقوق

رضا طاهری. دانشکده علوم دانشگاه تهران

رضا عبدالله زاده. دانشکده علوم دانشگاه تهران

رضا عبداللهی. دانشکده علوم دانشگاه تهران

-رضا علیزاده لیسانس فیزیک

رضا کریمی. دانشکده کشاورزی کرج دانشگاه تهران

رضا کیا کارشناسی حقوق

رضا مرادی. دانشکده کشاورزی کرج دانشگاه تهران

رضا ناطقی. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران

رضا نظری. دانشکده مدیریت