به گزارش پارس نیوز، 

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که فرانسه فعالیت موشکی بالستیک میان برد در ایران را محکوم میکند و آن را اقدامی تحریک آمیز و بی ثبات کننده میداند.

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت: فرانسه نسبت به آزمایش موشک بالستیک در شنبه گذشته در ایران نگران است. ما این اقدامات تحریک آمیز و بی ثبات کننده را محکوم می کنیم.

گفتنی است که پیش از این مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شده بود که آزمایش موشکی ایران ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.