به گزارش پارس نیوز، 

سومین کنگره حزب کارگزاران سازندگی امروز پنجشنبه (۸ آذر ماه)، به منظور انتخاب اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با حضور نماینده وزارت کشور برگزار شد که اسامی به ترتیب بیشترین آرا، از این قرار است:

محسن هاشمی

سعید لیلاز

حامد منتظری

شهربانو امانی

فاطمه ترکان

فاطمه رمضان زاده

علی جمالی

محمد عطریانفر

غلامرضا پناه

احمد نقیب زاده

لیلا خوشکام

جهانبخش خانجانی

محمود علیزاده طباطبایی

علی هاشمی

اسفندیار عشوری

امیر اقتناعی

کامبیز مشتاق گوهری

سیدافضل موسوی

در این کنگره اعضای علی البدل حزب کارگزاران سازندگی به شرح زیر است:

مختار طاهریان

ابراهیم ابراهیم بای سلامی

عبدالله حسینی

ولی اله افخمی راد

حسین عسگری

احمد حاتمی یزد

هدایت آقایی

جبارزاده

کردی

این انتخابات پس از شمارش ۳۴۶ رای از اعضای حزب به پایان رسید که ۳۵ نفر در انتخابات شورای مرکزی و ۱۳ نفر برای هیات بازرسی شرکت کردند.

لیلا دودمان، امید عرب و طیبه اصفهانی به عنوان عضو بازرسین منتخب حزب کارگزاران سازندگی انتخاب شدند.