به گزارش پارس نیوز، 

محمدرئوف قادری رئیس هیئت‌مدیره NGO مرکز گفتمان‌صلح برای همه، جهت شرکت در اجلاس مجمع اقلیت‌های حقوق بشر سازمان ملل وارد ژنو مقر سازمان ملل متحد در «سوئیس» شد.

این نشست با موضوع بی تابعیتی توسط مجمع اقلیت‌های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تشکیل و از NGO ها و شخصیت‌های فعال در حوزه مربوطه دعوت به عمل می‌آید، یازدهمین نشست این مجمع تحت عنوان«بی تابعیتی» مورد نقدونظر قرار خواهد گرفت و قادری در خصوص تاثیر «تحریم‌ها ظالمانه آمریکا بر پدیده‌ مهاجرت، اقلیت ‌سازی و بی تابعیتی» به ایراد سخنرانی و یا ارائه مقاله خواهد پرداخت.