به گزارش پارس نیوز، 

حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین المللی صلح سوریه، در حاشیه جلسه پایانی یازدهمین نشست بین المللی صلح سوریه، با «غیرت عبدالرحمان اف» وزیر خارجه قزاقستان دیدار و گفتگو کرد.