به گزارش پارس نیوز، 

«محمد محقق» معاون دوم رئیس اجرایی دولت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

ظریف در این دیدار با اشاره به طرح های صلح در افغانستان تاکید کرد: هر طرحی باید با حضور و مشارکت دولت افغانستان پیگیری شود.

در این دیدار، بر توسعه مناسبات دو جانبه در زمینه های مختلف و روند پیشرفت کمیته های پنج گانه بین دو کشور تاکید شد.