به گزارش پارس نیوز، 

هیات دولت در جلسه امروز (چهارشنبه 23 آبان) خود استانداران جدید استان‌های سیستان و بلوچستان، زنجان، کرمان و همدان را انتخاب کردند.

«احمد علی موهبتی» بعنوان استاندار سیستان و بلوچستان، «فتح االله حقیقی» استاندار زنجان، «محمدجواد فدایی» استاندار کرمان و «سید سعید شاهرخی» بعنوان استداندار همدان انتخاب شدند.