به گزارش پارس نیوز، 

امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در نشستی صمیمی، با خلبانان و گروه پروازی هواپیمای  ۷۴۷ و c۱۳۰  پایگاه شهید لشکری مهرآباد دیدار کرد.

بنابراین گزارش این دیدار در دو جلسه مجزا به منظور  آشنایی نزدیک از روند آموزشی در این بخش و برطرف نمودن موانع بمنظور ارائه هرچه بهتر روند خدمتی در بعد عملیاتی ترابری هوایی برگزار شد.