به گزارش پارس نیوز، 

محسن سرخو عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار و عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به روند انتخاب شهردار جدید تهران گفت: انتظار از اعضای شورای شهر این است که شخصی را به عنوان شهردار انتخاب کنند که دارای توان اجرایی بالا بوده و بتواند پاسخگوی نیاز‌های شهر تهران باشد.

وی درباره اظهارات اخیر محمدرضا عارف که گفته بود "اگر اعضای شورای شهر در انتخاب شهردار با شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان مشورت می‌کردند، شاهد مشکلات کنونی در مدیریت شهری نبودیم"، تصریح کرد: تمامی مشکلاتی که تاکنون در شورای شهر تهران وجود داشته و اعضای این شورا نتوانستند نیاز‌های شهر تهران را برآورده کنند، عمدتا ناشی از دخالت‌های شورای سیاست گذاری و برخی دیگر از تشکل‌ها است که روحیه انحصارطلبی از گذشته در این تشکل‌ها حاکم بوده و متاسفانه منجر به این شده که با تمامیت خواهی و انحصار طلبی خودشان اجازه ندهند که اعضای شورای شهر به انتخاب اصلح بپردازند.

عضو سابق شورای شهر ادامه داد: برخی حکم‌هایی که از سوی این تشکل‌ها صادر می‌شود مبنی بر این که شخصی که عضو شورای شهر است حق حضور در کاندیدای شهرداری تهران را ندارد، مباحث غلطی است که متاسفانه مدام هم روی آن تاکید می‌شود.

سرخو تاکید کرد: اگر واقعا قرار است شهر تهران با هدف تامین منافع شهروندان تهرانی اداره شود، در شرایطی که فرد اصلح برای مدیریت شهرداری در میان اعضای شورای شهر باشد نیز لازم است که این فرد برای اداره امور شهر تهران انتخاب شود.

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار با بیان این که ما بهترین گزینه برای اداره شهرداری تهران را آقای هاشمی می‌دانیم، گفت: بعضی از جریان‌ها منافعی در بخش‌های مختلف شهرداری دارند که این منافع به آن‌ها حکم می‌کند که مانع از شهرداری آقای هاشمی شوند. هر گزینه دیگری به جز محسن هاشمی برای شهرداری انتخاب شود، نتیجه قابل دفاعی برای شورای شهر پنجم دربر نخواهد داشت و با حذف او از گزینه‌های تصدی شهرداری تهران، نمی‌توان افق خاصی برای آینده مدیریتی شهر تهران متصور بود.