به گزارش پارس نیوز، 

اعضای شورای شهر تهران در نود و هشتمین جلسه شورای شهر تهران که روز سه شنبه( ۱۵ آبان ماه) برگزار می‌شود ادامه لایحه شهردار تهران در خصوص دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد را بررسی خواهند کرد.

همچنین صورتجلسات پانزدهمین، شانزدهمین، هفدهمین و هجدهمین جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران بررسی خواهد شد.

اعضا در ادامه لایحه شهردار تهران در خصوص اعطای مجوز به شهرداری جهت پرداخت و تسویه جرائم آراء ریالی صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مربوط به پرونده‌های ریزدانه را بررسی می‌کنند.

همچنین لایحه شهردار تهران در خصوص اصلاحیه مصوبه تعیین بهای بازدید از باغ پرندگان بررسی خواهد شد.