به گزارش پارس نیوز، 

سید رمضان شجاعی کیاسری دبیر ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی گفت: جلسه پنجم ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، امروز دوشنبه ۱۴ آبان ماه در محل وزارت کشور برگزار می‌شود. ارائه اخبار بسیار مهم و مطالب حائز اولویت مدنظر اعضا را از جمله موارد دستور کار جلسه امشب خواهد بود.

دبیر ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور ادامه داد: در جلسه پنجم ستاد همچنین، گزارش روسای کارگروه‌های ۵ گانه و نمایندگان دستگاه‌های عضو از اقدامات بعمل آمده در خصوص مصوبات چهارگانه جلسات گذشته ارائه خواهد شد.

گفتنی است نخستین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که با حکم رئیس جمهور، مسئولیت آن به وزیر کشور سپرده شده است، ۱۲ مهر ماه تشکیل شد.