به گزارش پارس نیوز، 

علاء‌الدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهمیت روز ۱۳ آبان گفت: ۱۳ آبان نماد اقتدار ملی ما است، روزمباره با استکبار که امروز بعد از سال‌ها  به یک حرکت ضد استکباری در دنیا تبدیل شده است.

وی ادامه داد: ویژگی ۱۳ آبان امسال مضاعف است، زیرا آمریکایی‌ها و رییس جمهورشان ترامپ احساس کردند که می‌توانند با اهرم اقتصادی مسیر سیاسی و انقلابی ملت ما را عوض بکنند و به همین دلیل نیز آغاز تحریم‌ها را در این روز قرار دادند.

این نماینده مجلس با اشاره به عزم ملت ایران عنوان کرد: آمریکا از اراده ملت ایران غافل هستند و نمی‌دانند که ملت ایران به هیچ عنوان زیر بار زورگویی نخواهند رفت و دراین سال هم علی رغم همه مشکلات با. شور بیشتری فریاد استکبار ستیزی راعلیه آمریکا سر خواهند داد.

وی بیان کرد: حضر مردم ایران در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان حامل این پیام است که آب در هاون می‌کوبند، آمریکا تصور می‌کند با فشارهای اقتصادی که وارد کرده است مردم دید خودشان را نسبت به انقلاب عوض و حمایت را از نظام کمرنگ می‌کنند، اما باید بگوییم مردم ما نشان خواهند داد محاسبات آمریکا غلط است و با یک تصمصم راهبردی پابرجاتر خواهند ایستاد.