به گزارش پارس نیوز، 

حشمت الله فلاحت پیشه در واکنش به اقدام دولت دانمارک در فراخواندن سفیر این کشور از ایران گفت: از وزارت خارجه انتظار داشتیم بعد از حادثه تروریستی اهواز، احضار سفیر دانمارک و موضوع حضور سرکرده های تروریسم افراطی جنوب کشور در دانمارک را پیگیری کند اما متاسفانه به دلیل برخی ملاحظات، این کار انجام نشد.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در خصوص انگیزه های دانمارک برای فراخواندن سفیرش از ایران گفت: هدف اول دانمارک نشان دادن چراغ سبز به آمریکا در آستانه تحریم های جدید ایران است.

وی ادامه داد: هدف دوم توجیه عدم اجرای وظایف دانمارک بر اساس کنوانسیون های بین المللی در مقابله با تروریسم است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: دیپلمات های ایران که با طرف های اروپایی مذاکرات تنگاتنگی را دارند، باید در عرصه دیپلماسی رسمی و عمومی روشنگری هایی را انجام دهند.

فلاحت پیشه با بیان اینکه دانمارک در سیاست های ضد ایرانی مسبوق به سابق است، گفت: دانمارک به دنبال ایجاد فضای روانی علیه ایران در شرایط تحریم ها و توجیه عدم اجرای وظایفش در مقابله با تروریسم است.

وی تصریح کرد: انتظار داشتیم وزارت امور خارجه در قبال اقدامات کشور دانمارک مقابله به مثل کند که متاسفانه این اقدام انجام نشد.