به گزارش پارس نیوز، 

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز و در نشست خبری مشترک رؤسای جمهوری ترکیه، فرانسه و روسیه و نیز صدراعظم آلمان (نشست چهارجانبه استانبول) گفت: اولویت اصلی ما در این نشست برقراری آتش بس و توقف فوری خونریزی در سوریه است.

رئیس جمهوری ترکیه پس از این نشست در این خصوص اعلام کرد: در نشست چهارجانبه استانبول پیشرفت حاصله در خصوص ادلب مورد تایید قرار گرفت. اولویت اصلی ما در این نشست برقراری آتش بس و توقف فوری خونریزی در سوریه است.

اردوغان در ادامه افزود: امروز با شرکت فرانسه و آلمان مشاهده کردیم که می توانیم توافقات آستانه را بیش از پیش اجرایی کنیم.رئیس جمهوری ترکیه پس از این نشست در این خصوص اعلام کرد: در نشست چهارجانبه استانبول پیشرفت حاصله در خصوص ادلب مورد تایید قرار گرفت. اولویت اصلی ما در این نشست برقراری آتش بس و توقف فوری خونریزی در سوریه است.

اردوغان در ادامه افزود: امروز با شرکت فرانسه و آلمان مشاهده کردیم که می توانیم توافقات آستانه را بیش از پیش اجرایی کنیم. در خصوص افزایش همکاری های چهارجانبه و بین المللی در مبارزه با تهدید تروریسم توافق کردیم.

وی در ادامه تأکید کرد: هرگز اجازه نخواهیم داد که به بهانه مبارزه با تروریسم منطقه ما را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. انتظار داریم اتحادیه اروپا به تعهدات خود در خصوص تقسیم عادلانه وظایف عمل کند. اقدامات خود در رفع تهدیدات امنیت ملی مان از جانب شرق فرات را به مانند غرب آن به پیش خواهیم برد.

رجب طیب اردوغان تصریح کرد: ایران را هم در جریان مذاکرات امروز قرار خواهیم داد.