به گزارش پارس نیوز، 

محمدرضا امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس در مجلس شورای اسلامی گفت: نشست امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار نشد و اعضا در قالب کمیته‌های تخصصی کمیسیون به بررسی‌های پرونده‌های ارجاعی پرداختند.

وی افزود:‌ کمیته‌ای تخصصی کمیسیون در جلسات جداگانه خود شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از نهادهای مختلف را مورد بررسی قرار دادند.