به گزارش پارس نیوز، 

نعمت الله ترکی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته آمار طی سخنانی گفت: اگر برنامه ریزی ،مدیریت ، آمار و اطلاعات در کنار هم حضور داشته باشند، کار با قدرت و قوت پیش می رود، در صورت فقدان هرکدام از این عوامل کار ناقص خواهد بود.

وی نظام آمارگیری گذشته را منحصر به سرشماری نفوس و مسکن دانست و افزود: در کنار این نظام ضعیف برنامه ریزی رخ نمی داد و یکی از دلایلی که برنامه توسعه آن طور که توقع می رود، اجرایی نمی شد، نبود آمار قوی و کامل بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان این که اگر بخواهیم از توسعه سخن بگوییم نباید از شیوه های قبلی و سنتی استفاده کنیم، گفت: متاسفانه در جلسه ها برخی آمارها را حتی خود دستگاه های مرتبط هم نداشتند، می بایست تمام برنامه های استان تهران بر اساس سند آمایش تدوین شود و اگر خارج از این رویه اقدامی شد حتی اگر به نتیجه رسید، خروجی قابل قبولی در دست نخواهیم داشت.

ترکی از ابلاغ سند توسعه استان تهران تا حداکثر ۱۰ روز آینده خبر داد و افزود: پس از ابلاغ این سند، هر اقدامی در همه زمینه ها در شهرستان ها باید بر اساس این سند و برنامه آمایش انجام گیرد.