علی صوفی" دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات" در گفتگو با«پارس»، در پاسخ به این پرسش«آیا با انتقادهایی که به عملکرد شریعتمداری در وزارت صمت مطرح می شود او گزینه مناسبی برای وزارت کار است؟»، گفت: اگر شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق بود چرا باید به وزراتخانه دیگر نقل مکان کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالاتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست که بگویند این جابه جایی به منزله ترقی وزیر است به همین جهت جابه جایی او در این مقطع موجه نیست.

وی افرود: آنچه روشن است، شریعتمداری در وزرات صمت مشکل پیدا کرده و دیگر نمی تواند آنجا بماند. باید روشن شود این مشکل از ناحیه دولت است که دیگر با شریعتمداری در حوزه صنعت، معدن و تجارت نمی تواند کار کند و یا بحث استیضاح او مطرح است.

*معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر کار غیر منطقی است

این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهارداشت: اگر از ناحیه مجلس است بالاخره نمایندگان باید به او رای اعتماد دهند چه اگر استیضاح صورت گیرد و چه اگر به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شود باز نیاز به رای اعتماد مجلس دارد به همین جهت از موضع مجلس هم موضوع حل نخواهد شد بنابراین باید اذعان داشت بحث معرفی "شریعتمداری" به عنوان وزیر کار غیر منطقی است!

صوفی به دفاع از تفکیک وزراتخانه ها پرداخت و با بیان اینکه هم اکنون وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و راه و شهر سازی بی قواره است، گفت: پس از ادغام هایی که شکل گرفت این وزارتخانه ها از لحاظ ساختاری دچار ناهماهنگی شدند و بهترین راه آن است که تجدید نظری در ساختار آن وزارتخانه ها صورت گیرد و به ساختار قبل برگشته و تفکیک  شوند.

وی اضافه کرد: فقط تعداد معاونان وزارتخانه ها افزایش پیدا کرده و هر معاون جای یک وزیر قرار گرفته در صورتی که وزیر می تواند در دولت شرکت کند، وزیر می تواند صدای آن بخش یا حوزه باشد اما معاون وزیر از آن ویژگی ها برخوردار نیست و وزیر چنین مجموعه ای هم جامعیت ندارد که بتواند در دولت به خوبی ایفاء نقش و از آن بخش ها دفاع کند.

وزیر تعاون دولت اصلاحات با اشاره به اینکه معتقدم اکنون این وزارتخانه ها نمی توانند کارآیی لازم را داشته باشد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می دهم بهترین راه تفکیک وزراتخانه ها و تعیین وزراء تخصصی برای هر وزراتخانه است.

صوفی در عین حال تصریح کرد: معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر کار به منزله ترمیم کابینه تلقی نمی شود و نمی دانم دولت با چه منطقی می خواهد این کار را انجام دهد، اگر هم کار هم از ناحیه دولت عبور کرد مجلس با چه منطقی می خواهد رای دهد!

وی در پاسخ به این سوال چرا رئیس جمهور اصرار دارد از نیروهای نزدیک خود در دولت استفاده کند؟، گفت: به نظر می آید رئیس جمهور بااین کار می خواهد مشکل شریعتمداری را حل کند اما این نگاه معایبی هم دارد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: یکی از معایب آن ناکارآمدی دولت و اتلاف وقت است، شاید دولت با این کار بخواهد از زیر بار مسئولیتی که دارد شانه خالی کند و تعهداتی که برعهده دارد تحت الشعاع قرار گیرد.