به گزارش پارس نیوز، 

یحیی کمالی پوردر خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی امروز دو موضوع را مورد بررسی قرار داد، موضوع اول در خصوص طرح اصلاح قانون چک بود. در ماده 9 این طرح موضوع اصلاح ماده 23، موضوع تاخیر تادیه قید شده بود که شورای نگهبان این موضوع را خلاف موازین شرع دانسته بود و کمیسیون نیز با حذف موضوع تاخیر تادیه این موضوع را اصلاح کرد.

وی افزود: دستور دوم کمیسیون لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بود که مورد بررسی قرار گرفت، این لایحه با شش ایراد و یک تذکر از سوی شورای نگهبان به کمیسیون بازگشت داده شده بود، ایرادات این لایحه نیز برطرف شد و در نهایت این دو موضوع برای ارجاع مجدد به صحن آماده شدند.