به گزارش پارس نیوز، 

شهرام کوسه غراوی با اشاره به حضور محمد اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در جلسه عصر امروز این کمیسیون اظهار داشت: اسلامی در این جلسه درباره برنامه های خود برای وزارت راه و شهرسازی گزارشی به نمایندگان ارائه کرد.

وی افزود: برخی از نمایندگان حاضر در جلسه، معتقد بودند که با برنامه ارائه شده این فرد، نمی توان وزارت راه و شهرسازی را به نقطه مطلوب رساند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد:  نمایندگان در ادامه جلسه از این وزیر پیشنهادی تقاضا کردند که برنامه های خود را در جلسات آتی درباره مباحثی چون سازمان نظام مهندسی، مسکن مهر و بهبود شرایط ریلی و هوایی کشور را ارائه دهد.

کوسه غراوی خاطرنشان کرد: قطعاً کمیسیون عمران جلسات دیگری را با این وزیر پیشنهادی جهت ارائه برنامه هایش درباره دیگر مباحث تخصصی این وزارتخانه برگزار خواهد کرد.