به گزارش پارس نیوز، 

برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در اظهاراتی مدعی شد «توافق هسته ای ایران، توافقی ناقص بوده است که شامل مسأله تروریسم، موشک و تجاوز به (حقوق) شهروندان خارجی نمی شود.»

برایان هوک همچنین ادعا کرد: «ما بر تحریم های ایران به شکلی که سبب کاهش هزینه های تجاوزکارانه این کشور و حمایتش از اسد شود، مصمم هستیم.»

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در ادامه به تکرار اتهامات بی‌اساس علیه تهران پرداخت و گفت: «آنچه ما به دنبالش هستیم، توافقی است که ایران را از فعالیت های شرورانه اش در منطقه باز دارد. کشورهای بسیاری هستند که فعالیت های شرورانه ایران را درک کرده اند و فعالیت های بی ثبات کننده ایران در صورتی که مهار نشود، افزایش خواهد یافت.»

این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد: «اولویت ما تحقق روند سیاسی در سوریه و اخراج تمامی نیروهایی است که تحت امر ایران در سوریه فعالیت دارند.»