به گزارش پارس نیوز، 

پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح جزیئات صد و سه نهمین اجلاسیه بین المجالس در ژنو سوییس اظهار داشت: بنده به عنوان عضو هیات نمایندگی ایران در ۱۳۹مین اجلاسیه بین المجالس در ژنو سوییس در دو سخنرانی جداگانه گزارشی از وضعیت زنان مهاجر و موضوع زنان دانش و فناوری در ایران ارائه دادم.

وی ضمن برشمردن اقدامات صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی افزود: در این نشست عنوان کردیم که در سراسر جهان، خشونت علیه زنان در ابعاد گوناگون آن‌، چنان فراگیر و آسیب‌زا شده است که متاسفانه به بخشی از واقعیت اجتماعی موجود در جوامع امروزی بدل شده است.

مافی ناهنجاری فراگیری که مرزهای نژادی، سنی، فرهنگی و جغرافیایی را درنوردیده است و در مکان‌ها و موقعیت‌های مختلفی چون خانه، مدارس، محل کار، و حتی کمپ‌های نگهداری از پناهندگان و مهاجران، و در هر زمانی به وقوع می پیوندد را «خشونت علیه زنان در ابعاد گوناگون» خواند.

وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: بنده همچنین در این نشست مطرح کردم که بسیاری از زنان مهاجر قربانی تبعیض، بهره کشی و خشونت جنسیتی هستند. آسیب پذیری زنان مهاجر باید به رسمیت شناخته شود تا سیاست ها، قوانین ملی و برنامه های بین المللی حقوق بشر بر اساس آن شکل گیرد.

عضو هیات نمایندگی ایران در ۱۳۹مین اجلاسیه بین المجالس ادامه داد: بر اساس سخنان عنوان شده بنده در این نشست، اعلام شد که دولت جمهوری اسلامی ایران با تاکید ویژه بر رافت و اخلاق اسلامی پس از انقلاب اسلامی، تدوین و اجرای قوانین مربوط به اتباع خارجی را بر مبنای صیانت از کرامت انسانی مهاجران و حقوق متعلقه ایشان بالاخص زنان قرار داده است.

«به علاه حمایت از اقدامات و سازو کارهای ترویجی انسان محور را به سرلوحه عمل خود نموده است.قانون ورود و خروج اتباع خارجه در ایران مصوب سال1310 که از جمله قدیمی ترین قوانین مصوب جهان در موضوع مهاجرت است؛ آیین نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی که تسهیل این روند را در دستور دارد.

وی بر همین اساس اضافه کرد: البته در این نشست به موارد دیگری هم اشاره شد از جمله اینکه آموزش و اشتغال اتباع بیگانه ذیل مبحث سوم ار فصل پنجم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بهبود وضعیت معاش مهاجرین را مورد هدف قرار داده است.

مافی همچنین بروزرسانی قانون قاچاق انسان مصوب1383 و جرم انگاری جابجایی زنان و دختران، کودکان، و افراد دارای معلولیت به منظور بهره کشی تحت عناوین مجاز قانونی(نظیر ازدواج) را از جمله موارد ذکر شده در نشست مزبور خواند.

وی در ادامه تصریح کرد: البته در این نشست پیش بینی فرصت‌های درمانی و بهداشتی ارزان برای مهاجرین آسیب دیده در بیمارستان‌ها و نهادهای درمانی دولتی هم مورد بحث قرار گرفت و براساس آئین نامه نحوه آموزش اتباع بیگانه مصوب سال۹۵، ساز و کارهای امکان تحصیل رایگان کودکان مهاجر ایجاد شد و برهمین اساس حتی حق آموزش برای پناهجویان غیرقانونی و فاقد اقامت قانونی، پیش بینی شد.