به گزارش پارس نیوز، 

عباس زارع رئیس شورای اسلامی شهر کرج عصر شنبه گفت: کمالی زاده با کسب آرای تمام 13 عضو شورای اسلامی شهر کرج توانست به عنوان چهارمین گزینه پس از استعفای علی اصغر نصیری شهردار کرج ، انتخاب شود.

وی بیان داشت: انتظار می رود وزارت کشور با تائید صلاحیت این گزینه به مشکل مدیریت شهری کرج خاتمه دهد.

نصیری اکنون معاونت برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهرداری کرج را عهده دار است.

پس از استعفای نصیری در اواخر فروردین ماه 97 ، شورای شهر کرج با اکثریت آرا به ترتیب مجید غلام سریزدی ، محمدرضا احمدی نژاد و سیروس شفقی را به عنوان شهردار منتخب به وزارت کشور معرفی کرد که صلاحیت سریزدی و احمدی نژاد احراز نشد.

اعضای شورای شهر کرج پنج گزینه را برای این مسئولیت کاندید کرده بودند که با انصراف شهبازی، فرماندار سابق کرج رقابت میان عبداللهی معاون قالیباف و کمالی زاده جدی شد که در نهایت اعضای شورای شهر کرج تصمیم گرفتند به شهردار بومی رای دهند.

گفتنی است پیش از این وزارت کشور با ماموریت شفقی از فرمانداری کرج به شهرداری موافقت نکرد.

کلانشهر کرج حدود 6 ماه است که با سرپرستی محمدرضا احمدی نژاد اداره می شود.