به گزارش پارس نیوز، 

به دنبال تصویب CFT، تعداد ۱۳۳ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای به هیئت‌ رییسه مجلس، خواستار انتشار آراء خود شدند.

کدام نمایندگان متقاضی انتشار آراء درباره CFT شدند؟+ اسامی