پس ازاعلام نتایج انتخابات سال 96، محمدباقر قالیباف با ارسال نامه ای به جوانان حزباللهی از "نواصولگرایی"  سخن گفت. به مُرور زمان کنشگران سیاسی پیرامون گفتمان جدید "نواصولگرایی" اظهار نظر کردند و جمعیت پیشرفت و عدالت هم فعالیت خود راجهت تهیه مانیفست نو اصولگرایی آغاز کرد، سرانجام در 9 مهرماه سال جاری مانیفیست باحضور دبیرکل،معاون وبرخی از اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت وعدالت در مجموعه فرهنگی سرچشمه رونمایی شد.

درمانیفست نواصولگرایی به صورت مشروح شاخص ها و نقشه راه اصولگرایان درآینده ترسیم شده است.

برای تبیین "نواصولگرایی" و آسیب شناسی جریان اصولگرا در سپهر سیاست با ناصر ایمانی «تحلیلگر مسائل سیاسی» گفتگو کردیم.

*در عمل شاهد آسیب شناسی در جریان اصولگرا نیستیم

او در گفتگو با«پارس»، در پاسخ به این سوال"آیا جریان اصولگرا آسیب شناسی دقیقی از عملکرد گذشته خود ارائه دهد؟"، گفت: سوابق چنین چیزی را به طور قطع نشان نمی دهد در صورتی که هرجریان برای آنکه در صحنه سیاسی کشور باقی بماند باید مرتبا به بازسازی و نوسازی جرایان متبوعش روی بیاورد در غیراین صورت از تحولات جامعه عقب می مانند.

تحلیل گر مسائل سیاسی با بیان اینکه این موضوع در اصولگرایان خیل کُند پیش می رود، افزود: نوسازی در جریان اصولگرا فقط یک بار آن هم در انتخابات مجلس- سال 82 شکل گرفت، در آن مقطع شاهد بودیم اصولگرایان با ترکیب و نگاه جدیدی (اصولگرایان تحول خواه) پا به صحنه گذاشتند و توانستند  با حضور چهره های جدید، کرسی های بسیاری در پارلمان به دست آورند.

ایمانی خاطرنشان کرد: اما پس از آن ما دیگر شاهد هیچ تحول جدی در جریان اصولگرا نبودیم تا اینکه پس از انتخابات سال 96 قالیباف بحث"نو اصولگرایی" را مطرح کرد، باید دید نو اصولگرایی چقدر می تواند در اصولگرایان تحول ایجاد کند تا بتوانند نگاه جدیدی به شرایط جامعه داشته باشند.

*فاصله گیری اصولگرایان از مردم مشکل بزرگی است

وی همچنین با اشاره اینکه جریان اصولگرا مشکلات ساختاری دارد، اظهارداشت: به اعتقاد بنده، اصولگرایان اتکاء به برخی از نهادهای حاکمیت دارند تصور می کنند همواره در متن نهادهای قدرت باقی خواهند ماند و بعضا اگر موفق به کسب رای مردم برای نهادهای انتخاباتی که نیاز به رای مردم است همانند ریاست جمهوری، مجلس و شوراها نشوند چون در نهادهای دیگر قدرت حضور دارند خیلی تلاش نمی کنند در متن مردم باری تحقق خواسته های آنها پررنگ دیده شوند، این فاصله گرفتن از مردم و مشکل بزرگی است.

تحلیل گر مسائل سیاسی مشکل دیگر جریان اصولگرا را تاکتیک سیاسی خواند و افزود: متاسفانه اصولگرایان کمتر خود را با شرایط جامعه وفق می دهند در حالی که اصولگرایان باید بتوانند به گونه ای عمل کنند تا دیدگاه های جامعه را به دست آوردند.

*همه جریان های نیاز به نو گرایی دارند

ایمانی در پاسخ به این سوال" آیا قبول دارید جریان های سیاسی باد به نو گرایی روی آورند؟"، تاکید کرد: همه جریان های سیاسی باید مرتب نو سازی کنند و خود را با شرایط جامعه وفق دهند. اگر برخی از چهره های تاثیرگذار اصولگرا را برای مدت چند ماه به لبنان اعزام کنیم تا جریان های سیاسی و نقش حزب الله لبنان در تحولات سیاسی و نه صرفا نظامی و جنگی را ملاحظه کنند متوجه خواهند شد تطبیق خود با شرایط جامعه یعنی چه!