به گزارش پارس نیوز، علی محمد نمازی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با بیان اینکهFATF یک قاعده کلی در جهان است اظهار کرد: کشورهایی که می‌خواهند از تسهیلات بانکی یا گردش پول در سطح جهان استفاده کنند باید این لایحه را پذیرفته و مفاد آن را رعایت کند.

وی در ادامه افزود: با پیوستن به این لایحه ما می‌توانیم با سایر کشورها به صورت مطمئن و بدون ریسک تبادل پولی داشته باشیم. شفافیت امور مالی یکی دیگر از فواید پیوستن به FATF است. در این زمینه مراقب هستیم که در کشور پولشویی نشود و دیگر کشور به پولشویی یا جابجایی غیر قانونی پول متهم نشود. استفاده از تسهیلات بانک‌های جهانی نیز یکی دیگر از مزایای پیوستن به این لایحه است. اگر کشور بخواهد از بانک‌های جهانی وام بگیرد، با عضویت در FATF به راحتی می‌تواند این کار را انجام دهد.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه جذب سرمایه خارجی، عضویت در پیمان‌ها و همکاری با سایر کشورها و متهم نشدن کشور به حمایت از تروریسم یا قاچاق از دیگر مزایای پیوستن به FATF است بیان کرد: پیوستن به لایحهFATF مطمئنا به سود منافع ملی کشور است. اگر قاعده‌ای در کار نبود، نیازی هم نبود که کشور عضو این پیمان شود اما در حال حاضر قاعده کلی در سطح بین‌المللی حاکم است و اگر ما بخواهیم از مزایای قواعد حاکم بر نظام بین‌الملل استفاده کنیم باید این پیمان را بپذیریم.

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به مخالفان پیوستن کشور به FATF گفت: آن‌ها توجه کافی به موضوع ندارند. ما از روی اختیار به این پیمان نمی‌پیوندیم بلکه ناچاریم که این قاعده را قبول کنیم زیراFATF یک قاعده کار در سطح بین‌الملل است. کسانی که در مورد کمک به حزب‌الله یا حماس نگرانی دارند باید بدانند می‌شود در قالب پیمان‌های قانونی به آن‌ها کمک کرد. این طور نیست که کاری نشود کرد.

نمازی در پایان گفت: از طرفی اگر از ملت بپرسند که اولویت آن‌ها حل مسائل داخلی است یا سیاست خارجی، آن‌ها خواهند اولویت‌های داخلی. ما باید ببینیم چگونه می‌توانیم منافع ملی را تامین کرده و رضایت مردم را جلب کنیم.