به گزارش پارس نیوز، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از آغاز تغییرات مدیران وزارت کشور با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان خبر داد.

وی در صفحه شخصی خود در توئیتر از تغییر معاون عمرانی وزارت کشور خبر داد و نوشت: آغاز تغییرات مدیران ⁧ وزارت کشور ⁩ با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، مهدی جمالی نژاد امروز به عنوان معاون عمرانی وزارت کشور معارفه و از زحمات و خدمات هوشنگ خندان دل تقدیر و تشکر شد.