به گزارش پارس ، سیدرمضان شجاعی کیاسری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما از نحوه طرح سوالات و پاسخ ها راضی بودیم، ان شاءالله مردم هم از روند مناظره راضی باشند.

وی با اشاره به نظارت کمیسیون تبلیغات بر برنامه های زنده کاندیداها از جمله مناظره ها، خاطرنشان کرد: کمیسیون تبلیغات ایراد و اشکالی به مناظره امروز وارد نکرد.

شجاعی کیاسری با اشاره به زمان بیش از چهار ساعته مناظره تلویزیونی، تصریح کرد: این زمان طولانی است و ممکن است مردم خسته شوند، البته این بحث دیگری است، اما صداوسیما به وظیفه اش به خوبی عمل کرده است.

این عضو کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: مناظره امروز نسبت به دور اول مناظره ها خیلی بهتر بود و به نظر می رسد که نظر نسبی کاندیداها را نیز جلب کرده است.

وی در پایان گفت که احتمالا مناظره روز جمعه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با محوریت مسائل سیاسی نسبت به مناظره امروز تغییری نخواهد داشت.