به گزارش پارس نیوز، 

عباسعلی کدخدایی در تشریح دستور جلسه این هفته شورای نگهبان نوشت:

شورای نگهبان چهارشنبه ۲۱ شهریور ماه جلسه عمومی خواهد داشت و موارد زیر در دستور کار خواهد بود:

الف) مصوبات مجلس شورای اسلامی

۱- طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۲- طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

۳- طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش

۴- طرح دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ب) نامه‌های دیوان عدالت اداری