به گزارش پارس نیوز، حسین مرعشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، هفته گذشته در نشست با جوانان این حزب با اشاره به مشکل فرهنگی اصلاح طلبان اظهار داشت: در مورد اصلاح‌طلبان، مهم ترین مشکل فرهنگی که وجود دارد، این است که ما پیروزی‌مان جبهه‌ای است اما پس از انتخابات، نگاه مان فردی و حزبی می‌شود.

وی در همین باره با اشاره به بیان اقدام وزیر بهداشت در انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: یک زمانی وزیر بهداشت آقای روحانی می‌خواست رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان را انتخاب کند، یک هیئتی از بچه‌های کرمان پیشنهادات‌شان را دادند، من هم نظراتم را مطرح کردم. اما ایشان همه کاندیداها را کنار گذاشت و یک فرد اصولگرا را به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب کرد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد: من از آقای هاشمی پرسیدم که این فرد را از کجا پیدا کردی؟ گفت: من ایشان را شخصا از دوران دانشجویی می‌شناختم. گفتم آقای هاشمی! شما هیچ توجه کرده‌اید که یک جبهه‌ای انتخابات را سامان داده‌اند و برده‌اند تا آقای روحانی بشود رئیس جمهور و تو بشوی وزیر! قرار نیست که شما بر اساس تشخیص فردی رئیس دانشگاه بگذاری.

مرعشی تصریح کرد: عین همین برخورد را آقای دکتر نجفی هم وقتی شهردار تهران بود کرد. ممکن است با آقای افشانی هم همین مشکل را پیدا کنیم. تو شهردار خودت که نیستی! تو شهردار شورایی و آن شورا هم شورای یک جبهه است. این رفتارها معنی ندارد. یعنی هر کس را یک پست به او دادیم، باور کند که آن پست مال خودش است؟ پس جبهه سیاسی چه می‌شود؟

وی افزود: در تصمیمات حزبی هم مثل همین تصمیمات فردی مشکل داریم. هر حزبی می‌گوید که همش مال من است. من از این جهت مورد انتقاد شما اعضای حزب بوده‌ام که فلانی در شورای عالی از ما حمایت نمی‌کند. من از افراد دفاع نمی‌کنم. من از جبهه دفاع می‌کنم. من وقتی می‌رسیم به یک انتخاب، نگاه می‌کنم که در کل جبهه برای این یک کار چه کسی مناسب‌تر است.

مرعشی تاکید کرد: مگر می‌شود که عضو شورای عالی اصلاح‌طلبان باشم و در زمان انتخاب، نگاه کارگزارانی داشته باشم؟ اگر این نگاه را دارم نباید بروم آنجا، بمانم کار حزبی بکنم. اگر آنجا رفتم به بچه‌های حزب اتحاد، حزب کار، حزب کارگزاران باید با یک چشم نگاه کنم. ما با این مشکل مواجهیم.