به گزارش پارس نیوز، 

نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون از مخالفت خود با تحریم‌های آمریکا ضد ایران خبر داد و آنرا نقض آشکار حقوق بین الملل دانست.

وی افزود: در شرایطی که ملت‌های منطقه و کشور‌های جهان در راستای رهایی از تبعات تک قطبی حرکت می‌کنند، تحریم‌های آمریکا ضد کشور همسایه ایران به مثابه نقض آشکار حقوق بین الملل است.

نوری مالکی بیان کرد: ما مخالفت خود را با تحریم‌های آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران و همه تحریم‌های یکجانبه علیه ملت‌ها اعلام می‌کنیم و از دولت‌های منطقه و دنیا می‌خواهیم که به مخالفت با آن به پا خیزند، زیرا محاصره، و تحریم اقدامی نادرست و غیرقانونی است و اقدامی انتقام جویانه و قهرآمیز و خارج از مشروعیت بین المللی و توجیهی ندارد. این تحریم مشروعیت ندارد، زیرا هدفش گرسنه نگاه داشتن ملت مسلمان و دوست ایران و یک کشور عضو سازمان ملل است.

وی گفت: ما قبلا با تحریم‌ها ضد سوریه مخالفت کردیم و هم اکنون با تحریم‌ها ضد ایران مخالفیم. از دولت عراق می‌خواهیم که طرفی در این تحریم‌ها نباشد و از همه دولت‌های دنیا و سازمان‌های بشردوستانه می‌خواهیم که این اقدامات ضد ملت ایران را متوقف کند.