به گزارش پارس نیوز، 

اولین نشست مشترک کنسولی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به ریاست مدیران کل کنسولی وزارت خارجه های دو کشور در تهران برگزار شد.

در این نشست طرفین ضمن ابراز رضایت از پیشرفت های حاصل در افزایش تسهیلات روادیدی، همکاریهای قضایی، انتقال محکومان، استرداد مجرمان، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان یافته بر ادامه اجرای کامل توافقات فیمابین که مدنظر مقامات عالی دو کشور است،تاکید کردند.