به گزارش پارس نیوز، 

عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان از برگزاری چهارمین کنگره این حزب در تاریخ ۲۶ مهرماه سال جاری در تهران خبر داد. 

مرتضی صفری عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان از برگزاری چهارمین کنگره این حزب در تاریخ ۲۶ مهرماه سال جاری در تهران خبر داد. 

رئیس ستاد برگزاری چهارمین کنگره حزب ندای ایرانیان اظهار داشت: در چهارمین کنگره حزب ندا، صرفا موضوعات تشکیلاتی مطرح خواهد شد؛ در همین راستا قرار است برخی ارکان حزب گزارش بدهند. همچنین درباره انتخابات مجلس که قرار است سال آینده برگزار شود، صحبت خواهیم کرد.