به گزارش پارس نیوز، 

چندین گور جمعی در شهر رقه سوریه به دلیل بمباران غیرنظامیان این شهر توسط ائتلاف آمریکایی کشف شده است.

یک تیم ویژه در شهر رقه برای بیرون کشیدن اجساد گور‌های جمعی داخل این شهر فعالیت می‌کند.

کمیته بازسازی رقه، کار آواربرداری و بازگشایی خیابان‌های اصلی را پس از تخریب بیشتر مناطق این شهر در جنگ بین ائتلاف بین المللی و نیرو‌های سوریه دموکراتیک با گروه (وهابی صهیونیستی) داعش برعهده دارد.

تا کنون بیش از 80 جسد از زیر خاک بیرون کشیده شدند.

این گورها، اجساد صد‌ها نفر از ساکنان این شهر یا افراد مسلح داعش را شامل می‌شود.

در بمباران هوایی ائتلاف، خسارات سنگینی به شهر رقه و تاسیسات زیربنایی این شهر وارد شده است و در حال حاضر خودرو‌های شورای مدنی رقه برای گشایش پل اصلی ورودی شمالی این شهر تلاش می‌کنند، اما کمیته بازسازی رقه با مشکل وجود مین‌ها در بخش‌هایی از این شهر مواجه است و این مسئله مانعی در تسریع در روند آواربرداری به شمار می‌آید.

در شهر رقه پنج گور دسته جمعی بزرگ در مناطق عمومی وجود دارد که در هر کدام از آن‌ها صد‌ها جسد قرار دارد.

تیم اقدامات اولیه می‌گوید ده‌ها جسد نیز همچنان زیر آوار ساختمان‌های ویران شده وجود دارد.