به گزارش پارس نیوز، 

محمد شهیدی کارشناس حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت بین المللی اروپا در قبال برجام گفت: با توجه به حقوق بین‌الملل، اروپا در قبال برجام مسئولیت بین‌المللی دارد.

شهیدی ادامه داد: طبق حقوق بین‌الملل اروپا به عنوان یکی از طرف‌های برجام نسبت به آن تعهد و التزام حقوقی و اخلاقی دارد و در صورت نقض برجام از طرف اروپا برای آن مسئولیت بین‌المللی به وجود می‌آید.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اتحادیه اروپا می‌تواند قطعنامه به شورای امنیت ببرد، گفت: از طریق سیستم پیش‌بینی شده در برجام مطابق با ماده 36 در صورت اختلاف اعضاء بایستی کمیسیونی با حضور وزرای امور خارجه کشورهای عضو تشکیل شود.

کارشناس حقوق بین الملل در پایان خاطر نشان کرد: در صورت نرسیدن کمیسیون به نتیجه، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که عضو شورای امنیت سازمان ملل نیز هست، می‌تواند موضوع ادامه حیات برجام را در قالب یک قطعنامه به این شورا ببرد.