به گزارش پارس نیوز، 

عبدالصمد خرم آبادی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد و ارتباطات مردم در این فضا هم از نظر سرعت و هم کیفیت و کمیت نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت.
وی اضافه کرد: تلگرام و سایر پایگاه های اینترنتی که قوانین کشور را نادیده گرفته اند هیچ جایی در آینده فضای مجازی کشور نخواهند داشت و استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی تثبیت خواهد شد.
معاون دادستان کل کشور تاکید کرد: تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد.
ادامه دارد..
اجتمام**٧٣٢٩