به گزارش پارس نیوز، 

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای خواستار تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی شدند. در متن این درخواست آمده است:

باعنایت به اینکه موضوع فضای مجازی یکی از مسائل مهم برای فضای کشور بوده و ضرورت قانونگذاری در این زمینه و بررسی تخصصی آن می رود، لذا امضاکنندگان ذیل برابر ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس درخواست تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی را دارند.

لذا خواهشمند است این موضوع در جلسه علنی مطرح شود.

گقتنی است، محمد دهقان، پزشکیان، حاجی بابایی، عارف، امیرآبادی فراهانی،کاتب، بروجردی، جعفرزاده ایمن آبادی، مرادی، حاجی دلیگانی، سیدامیرحسین قاضی زاده، ابطحی، مافی، سروش، پژمانفر، علی ابراهیمی، مصری، ملکشاهی، رنجبرزاده، و یک امضا ناخوانا، این درخواست را امضا کردند.

لازم به ذکر است که طبق  ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس در مسائل مهم و استثنایى که براى کشور پیش مى ‌آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‌ اى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا مى‌ کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل مى‌ شود. اعضاى کمیسیون ویژه که پانزده نفر خواهند بود، مستقیما در جلسه علنى توسط نمایندگان با رأى مخفى و اکثریت نسبى انتخاب خواهند شد.

هیأت رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون‌ها انتخاب خواهد شد.

تبصره- هیأت رئیسه مجلس می‌تواند طرح‌ها و لوایحی را که در حوزه مسائل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد به آن کمیسیون ارجاع نماید.

پیش از این هم احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از تقدیم طرح تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی با 20 امضا به هیئت رئیسه خبر داده بود.