به گزارش پارس نیوز، 

بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز یک هیئت روسی را به حضور پذیرفت.