پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سیاوش آقاجانی- یکی از شبهاتی که اخیرا ضدانقلاب علیه امام خامنه ای مطرح میکند این است که میگویند منظور رهبری از مگس آنجایی که گفت مگس روی زخم مینشید، مردم معترض بوده اند!

در صورتی که این کذب محض و از جنس همان شبهه افکنیهای دشمنان خبیث ملت است، امام خامنه ای ابتدا به نقش دشمنان در فتنه اخیر اشاره کردند و سپس از ضعف مدیریت در بروز مشکلات و رفع آنها سخن گفتند.

ایشان فرمودند زخمها را خوب کنید چرا که مگس که عبارت از همان دشمنان خارجی است روی این ضعفها و زخمها می نشینند!

بدیهی است که مردم جزء اصلی همین پیکر هستند و مگس آن مزاحم ناخوانده خارجی است که به دنبال زخمها میگردد تا از همان نقطه به حیات موذیانه خود ادامه دهد، برای درک دقیق مطلب، یکبار سخنان امام خامنه ای را باهم مرور میکنیم:

«یک خطابی [هم] دارم من به مسئولان حکومتی خودمان -که البتّه این، شامل خود حقیر هم میشود- و عناصر سیاسی، عناصری که در کار سیاست فعّالند، فکر میکنند، مینویسند، میگویند، اقدام میکنند؛ هم به اینها، هم به مسئولین حکومتی: اوّلاً ما از دشمن خارجی گفتیم، اینهایی که گفتیم تحلیل نبود، واقعی بود، خبر بود، اطّلاع بود؛ دشمن خارجی هست، امّا این موجب نشود که از ضعفهای خودمان غافل بشویم. ما هم ضعف داریم، ما هم یک جاهایی اشکال و نارسایی و نابسامانی در کارمان هست؛ این‌جوری نیست که ما هیچ اشکالی نداریم، هیچ مشکلی در کار ماها نیست، فقط دشمن خارجی است که دارد [مشکل ایجاد میکند]؛ نه، مگس روی زخم می‌نشیند؛ زخم را خوب کنید، زخم را نگذارید به وجود بیاید. ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه‌ها میتوانند اثر بگذارند، نه آمریکا میتواند هیچ غلطی بکند. ما مشکلاتمان را باید خودمان حل کنیم؛ مشکلات داخلی را باید حل کنیم، ضعفهایمان را باید حل کنیم؛ ما ضعف داریم. دفاع از حقوق مظلومین وظیفه‌ی همه‌ی ما است؛ بخصوص [دفاع از] ضعفا و از حقوق ملّت وظیفه‌ی ما است، بخصوص [دفاع از] طبقات ضعیف ملّت؛ همه بایستی مراقب باشیم. حالا طبقاتی هستند که مرفّهند، مشکلات زندگی آنها را فشار نمیدهد؛ امّا یک گروه مهمّی هم در کشور هستند که فشارهای زندگی، آنها را زیر فشار قرار میدهد. باید همه‌ی همّت ما این باشد که اینها را از زیر فشار خارج کنیم؛ تلاشمان باید این باشد.»