به گزارش پارس به نقل از فارس، مصطفی افضلی فرد اظهار داشت: محتوای این پرونده مربوط به شکایت نمایندگان مجلس هشتم از مشایی در خصوص برخی ریخت و پاش ها و همچنین حیف و میل بیت المال در مناطق آزاد تجاری و همچنین پرونده مربوط به کیش بود که در این زمینه کمیسیون نظر نهایی خود را جمع بندی کرده و در اختیار دستگاه های نظارتی قرار داد تا در رسیدگی به صلاحیت مشایی این پرونده مدنظر قرار گیرد.

وی با رد شایعه تشکیل پرونده برای سایر کاندیداها در کمیسیون اصل ۹۰ و ارجاع آن به دستگاه نظارتی به ویژه شورای نگهبان افزود: ما به غیر از مشایی برای هیچ کس دیگر پرونده ای تشکیل ندادیم و قرار نیست در این زمینه اقدامی را انجام دهیم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به نظر می رسد با توجه به در نظر گرفتن جمیع جهات در خصوص مشایی و جریان انحرافی رد صلاحیت وی قطعی باشد ولی باید منتظر ماند و هفته آینده نظر قطعی شورای نگهبان را در این زمینه مشاهده کرد.

افضلی فرد با اشاره به مفتوح بودن پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: پرونده او به دلیل شکایت افراد حقیقی و حقوقی در کمیسیون مفتوح است.

وی در خصوص ارجاع پرونده مربوط به شکایات نمایندگان از رئیس جمهور در همراهی کردن مشایی برای حضور در ستاد انتخابات و ثبت نام او گفت: این پرونده با امضای ۱۷۰ نماینده مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده و ما نسبت به رسیدگی آن اقدام خواهیم کرد.