به گزارش پارس به نقل از فارس، عباسعلی نورا اظهار داشت: اجرای طرح تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی بدون در نظر گرفتن قدرت خرید مردم مهمترین ضعف بود و همان زمان هم منتقدانی وجود داشت زیرا معتقد بودند که به فقر دامن میزند و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: هر کسی که بخواهد طرح تعدیل اقتصادی را انجام دهد باید اصلاح قیمت ها را در کنار افزایش قدرت خرید مردم انجام دهد و اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن قدرت خرید سودی برای مردم نخواهد داشت.

نورا گفت: زمانی که آقای هاشمی دست به تعدیل اقتصادی زد شرایط اقتصادی کشور و زیرساخت ها به گونه ای نبود که این طرح اجرا شود.

وی افزود: در دولت سازندگی با اجرای طرح تعدیل اقتصادی آزاد سازی قیمت ها مطرح شد تا نرخ را بازار تعیین کند این در حالی بود که عرضه نسبت به تقاضا خیلی کمتر بود و قیمت ها به صورت مجازی افزایش داشتند.

نورا ادامه داد: از سوی دیگر درآمد مردم ثابت بود و همین موضوع سبب شد که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد و رفاه عمومی افزایشی نداشته باشد.

از نورا سوال شد که ثبات نرخ ارز هم که در دولت هاشمی مطرح شد با انتقاداتی همراه است، گفت: رابطه پولی، ارزی و ریالی کشور در علم اقتصاد مطرح است و باید بر اساس آن انجام شود، بزرگترین خیانتی که به جهان سوم شد در سال ۱۹۷۲ در زمان رئیس جمهوری نیکسون بود که نرخ ارز را بر مبنای عرضه و تقاضا قرار داد و بیچارگی جهان سوم هم از این زمان شروع شد.

وی ادامه داد: اما این نسخه برای کشوری مانند ایران که عرضه و تقاضا از یک منحنی اصولی تبعیت نمی کند مناسب نیست، کشور باید به سمت و سویی برود که توجه به تولید داخل داشته باشیم تا نیاز به ارز کمتر شود.

*هاشمی برنامه ای ارائه نکرده است

نورا با بیان اینکه به رغم کاندید شدن هاشمی در ریاست جمهوری دوره بعدی برنامه ای ارائه نداده است، گفت: تنها در صحبت های خود به سه محور از مشکلات کشور شامل اقتصادی، مدیریت اجرایی و بحران ارتباط بین المللی کنونی اشاره کرده است.

*طرح کنترل جمعیت دولت هاشمی اشتباه بود

به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه تهران اجرای برنامه کنترل جمعیت یکی دیگر از ضعف های دولت هاشمی بود و از آنجایی که دولت سازندگی نمی توانست نیازهای خیل عظیمی از جوانان را که نیازمند شغل و نیازهای جدیدتر بودند تأمین کنند این طرح را اجرا کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه آن زمان به اشتباه فکر می شد که درمان مشکلات کشور کاهش جمعیت است، گفت: طرح کنترل جمعیت اثرات خود را بعد از سال ۸۰ در کشور گذاشت.

نورا گفت: در آن زمان جمعیت دانش آموزی کشور بعد از سال ۷۵ حدود ۱۹میلیون نفر بود و در حالی که الان به ۱۲.۵میلیون نفر کاهش یافته است.

وی ادامه داد: با اجرای طرح کنترل جمعیت وضعیت اقتصادی به هم ریخت همچنان که در حال حاضر به عنوان نقد اصلی کارشناسان بوده و دغدغه مقام معظم رهبری است که بارها به آن اشاره فرموده اند.