به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاین، طبق گزارش منتشر شده از سوی دپارتمان کار آمریکا در ماه آوریل ایالات متحده آمریکا شاهد کاهش تعداد بیکاران بوده است.

نرخ بیکاری آمریکا با ۰.۱ امتیاز کاهش در ماه آوریل رقم ۷.۵% را نشان می دهد که پائین ترین میزان از دسامبر ۲۰۰۸ است. در ماه مارس ۲۰۰۸ نرخ بیکاری رقم ۷.۶% را نشان می داد.

آمار منتشر شده در مقایسه با ماه قبل که کارشناسان رشد بیکاری را پیش بینی کرده بودند، از افزایش برخوردار بوده است. در ماه مارس، نزدیک به ۱۳۸۰۰۰ عدد شغل ایجاد شده است، در حالیکه تخمین های اولیه این رقم را ۸۸۰۰۰ عدد- پائین ترین میزان از ژوئن ۲۰۱۲ -اعلام کرده بود.

آمار اشتغال ایجاد شده در ماه فوریه نیز مورد تجدیدنظر قرار گرفت و به ۳۳۲.۰۰۰ رسید؛ که رکوردی بی سابقه از می ۲۰۱۰ بوده است. (۲۶۸.۰۰۰) آمار و اعداد منتشر شده در ماه آوریل گویای آنست که در کنار کاهش نرخ بیکاری، جمعیت فعال آمریکا از روند صعودی برخوردار است. در حال حاضر نزدیک به ۱۱.۶ میلیون نفر در آمریکا بیکار هستند. با این حال دولت اعلام کرده است که نرخ فعالیت که نسبت ثروت در جمعیت به سن کار است، در آمریکا رقم ۶۳.۳% را نشان می دهد که در مقایسه با سال ۱۹۷۹ در پائین ترین میزان قرار دارد.

متعاقب گزارش منتشر شده از سوی دپارتمان کار آمریکا مبنی بر کاهش نرخ بیکاری در این کشور، این خبر تأثیرات مثبتی در بازارهای سهام داشت.