به گزارش پارس، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه امروز شنبه با حضور در میان دانشجویان شهر دمشق در مراسم دانشجویی شرکت کرد که برای گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دانشجوی سوریه برگزار شده بود که در حوادث جاری در این کشور جان خود را از دست داده بودند.

رئیس جمهوری سوریه در این مراسم که با حضور هزاران دانشجو برگزار شده بود، از بنای یاد بود شهدای دانشگاه های سوریه نیز پرده برداری کرد که در دانشکده حقوق دمشق نصب شده است.