به گزارش پارس به نقل از دانا، بر اساس اخبار رسیده، فرمانداریهای شهرستانهای استان آذربایجان غربی، برای استقبال از سفر استانی دولت، از مردم ثبت نام می کنند.

استقبال پایین مردم استان های مختلف از دولت در آخرین سفر استانی، نگرانی را در بین بدنه دولت در آذربایجانی غربی ایجاد کرده و بر همین اساس، فرمانداریهای استان دست به کار شده و از بین مردم، برای مراسم استقبال از هیات دولت، ثبت نام می کنند.

گفتنی است فرمانداریها امیدوارند با این اقدام، شرایط در این استان، نسبت به استانهای دیگر بهتر شده و استقبال مناسبی از دولت انجام بگیرد.

همچنین بنرهای متعددی برای استقبال از دولت در سطح شهرستان ارومیه و برخی دیگر از شهرستانها، نصب شده که در اکثریت آنها، تصویر بوسه احمدی نژاد بر شانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، درج شده است.