به گزارش خبرنگار سیاسی پارس، جشنواره شعر بهار که مدتها است برای برگزاری آن برنامه ریزی شده است روز دوشنبه اجرایی خواهد شد.

در این برنامه تلاش می شود لیدر جریان خاص نیز حاضر شده و به ایراد سخن بپردازد.

نام گذاری این جشنواره با توجه به شعار" زنده باد بهار" این اقدام را زیر ذره بین برده است.