به گزارش پارس به نقل از فارس، دادگاه جنایی قاهره امروز قرائت حکم علیه علاء و جمال و شفیق در خصوص تصرف زمین های متعلق به انجمن خلبانان را به ۲۰ ژوئیه آینده موکول کرد.

بر اساس این گزارش دادگاه به ریاست « محمد عامر جادو» امروز شنبه تصمیم گرفت که قرائت حکم مربوط به تصرف بیت المال و زمین های متعلق به انجمن خلبلان را که متهمان آن علاء و جمال مبارک و شفیق، سرلشگر « نبیل شکری» رئیس شورای اداری انجمن خلبانان و چند نفر دیگر هستند، به تعویق بیاندازد.

« اسامه الصعید» قاضی تحقیق وزارت دادگستری ۱۹ فوریه گذشته متهمان مذکور را به اتهام تصرف بیت المال و وارد آوردن خسارت عمدی از طریق تصرف ۴۰ هزار متر مربع از زمین های متعلق به انجمن خلبانان نیروی هوایی مصر در منطقه البحیرات مشرف به کانال سوئز با قیمت ناچیز، به دادگاه جنایی ارجاع داده بود.